Odzyskiwanie danych

Usługa ta pozwala na odzyskanie informacji, które zostały utracone wskutek błędów programowych, skasowania plików, ingerencji wirusów komputerowych, uszkodzenia nośnika danych itp.

Powody utraty danych można podzielić na programowe (związane przede wszystkim z uszkodzeniami logicznymi, wywołanymi przez błędne działanie oprogramowania, skasowanie plików, czy infekcje wirusowe) oraz fizyczne (uszkodzenia elektroniki i mechaniki). W zakresie tej usługi współpracujemy z firmą Kroll Ontrack.

Aby określić typ uszkodzenia oraz odzyskać dane wykonujemy ekspertyzę, w której przedstawiamy przyczynę awarii oraz termin odzyskania danych.

Serwis

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE