Wirtualizacja elementów infrastruktury

W tradycyjnym modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa, każdy komputer posiada własny zestaw aplikacji dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Aplikacje na nim zainstalowane są zatem związane z konkretnym komputerem. Użytkownik zwykle jest również związany z konkretną jednostką PC. Sprawia to, że planowanie migracji jest zagadnieniem złożonym, wymagającym sporego nakładu pracy.

Rozwiązaniem takiej sytuacji jest zastosowanie wirtualizacji, czyli szeregu uzupełniających się opcji, pozwalających na odseparowanie funkcjonalności aplikacji od fizycznego sprzętu, co znacznie zwiększa wydajność, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania infrastruktury.

Ponadto konfiguracje komputerów, oparte na technologiach wirtualizacyjnych, centralizują przetwarzanie danych i ich składowanie, oferując środowisko lepiej kontrolowane i bezpieczniejsze.

W ramach wirtualizacji oferujemy:

  • optymalizację wykorzystania mocy serwerów, pamięci masowych i urządzeń sieciowych
  • pracę terminalową na serwerze centralnym

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE