Wewnętrzne portale - bazy wiedzy

Wewnętrzne portale wiedzy to zintegrowanie dostępu do wielu środowisk bazowych i informatycznych z jednej platformy komunikacyjnej. To swego rodzaju tablica ogłoszeń połączona z bazami archiwalnymi oraz bazami różnego rodzaju procedur w firmie, wizualnie jednorodnego środowiska komunikacji, przeznaczonego dla użytkownika końcowego, który korzysta z wielu różnych środowisk i baz danych.

Oczywiście, najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z jednorodnego środowiska, jednak w wielu firmach na przestrzeni lat i szybkiego procesu rozwojowego, trudno było utrzymać pewien standard aplikacji i dostępu do danych.

Użytkownik musi stąd znać wiele haseł, wiele aplikacji, wiedzieć gdzie ich szukać itp. To oczywiście powoduje, że nie zawsze dociera on do danych na czas. Aby to umożliwić, można skorzystać z narzędzi do budowy portali i spróbować różne bazy wiedzy i aplikacje ujednolicić i „ukryć” pod jednorodną platformą. Dostęp do platformy jest możliwy wtedy za pomocą jednego logowania i po autoryzacji każdy otrzymuje zakres informacji, określony przez profil przydzielonych kompetencji.

Proponowane przez naszą firmę rozwiązania w tym zakresie obejmują:

  • repozytorium plików oraz dokumentów
  • bazy wiedzy o przedsiębiorstwie
  • autoryzowany dostęp do zasobów firmy, zgodny z hierarchią uprawnień

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE