Praca grupowa - workflow

Praca Grupowa oraz Workflow to coraz powszechniej pojawiające się określenia dotyczące organizacji pracy we współczesnym przedsiębiorstwie w Polsce.

Te określenia zadomowione są w krajach zachodnich już od lat. Obecnie, dzięki wzrastającej zamożności rodzimych przedsiębiorstw oraz wzrastającej świadomości kadry zarządzającej stają się podstawowym hasłem innowacyjnym prężnych, osiągających największe sukcesy firm. Opisują zdarzenia zachodzących procesów pracy oraz procesów biznesowych w każdej firmie – i tej dużej i tej małej. O ile w małej firmie procesy tego typu są łatwe do kontrolowania, o tyle w firmie większej, rozległej, posiadającej wiele oddziałów, zarówno zorganizowana praca grupowa jak i obieg dokumentów staje się nie lada problemem i jednocześnie wyzwaniem do jego rozwiązania.

Organizowanie tych działań jednakże bez wsparcia nowoczesnych narzędzi informatycznych jest, w dobie informatyzacji praktycznie każdej dziedziny naszego życia, niemożliwa.

Jedynym zatem wyjściem, pozostaje przeniesienie, odwzorowanie obiegu procesów biznesowych oraz pracy grupowej na postać elektroniczną i zastosowanie ich funkcjonowania w systemach komputerowych.

Tym zadaniem zajmuje się nasza firma, oferując dedykowane narzędzia oraz usługi w zakresie:

  • mapowania struktury organizacyjnej firmy
  • modelowania procesów biznesowych za pomocą graficznego interfejsu
  • zarządzania macierzą uprawnień i kompetencji, definiowaną zgodnie ze strukturą organizacyjną
  • kontroli stanu realizacji procesów

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE