Lotus Domino - system obiegu dokumentów

Firma Veganet integruje, tworzy i modyfikuje bazy danych w środowisku IBM - LOTUS DOMINO. Większość baz opartych jest o mechanizm obiegu dokumentów, zarówno wpisany "na stałe" w silnik bazy danych, jak również dynamiczny, w pełni konfigurowalny przez klienta. 

Tworzenie nowej bazy danych czy aplikacji w środowisku Lotus Domino jest procesem powtarzalnym, który można podzielić na poniższe etapy: 

    • konsultacje z klientem - zdefiniowanie i opisanie przebiegu ewentualnych procesów, opisanie występowania ewentualnych wyjątków w procesach 
    • przedstawienie opisu funkcjonalnego aplikacji przez Veganet oraz kosztu końcowego 
    • zatwierdzenie przygotowanego projektu i kosztorysu 
    • przygotowanie wersji testowej aplikacji - korekta ewentualnych błędów 
    • wdrożenie bazy danych wraz z oddaniem do dyspozycji klienta ostatecznej wersji aplikacji 

Ponieważ jest to proces złożony i rozciągnięty w czasie, mało jest rozwiązań gotowych – „pod klucz”. Dlatego też proponujemy klientom budowę aplikacji wg indywidualnych potrzeb, znacznie upraszczających i porządkujących wewnętrzny obieg informacji. 

Typowe aplikacje i rozwiązania, wdrażane przez Veganet:

Zarządzanie Projektami    Kontrola Napraw i Reklamacji
Rekrutacja Pracowników   Dokumentacja ISO 
Urlopy   Dokumentacja Procedur
Zarządzanie Flotą Samochodową    Obsługa Zamówień
Faktury   Baza kontaktów z klientem (CRM) 
Dokumentacja Techniczna    Wydajność Pracy 
Dokumentacja Umów    Serwisy WWW na Domino (CMS) 
Delegacje    Baza lojalnościowa dla klientów
Licencje i Sprzęt Komputerowy

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE