Platformy komunikacji

Trudno wyobrazić sobie pracę w jakiejkolwiek organizacji bez komunikowania się z innymi. Komunikacja daje nam szansę na wymianę myśli, współdziałanie, podążanie w tym samym kierunku. Dzięki niej dowiadujemy się, co czują i myślą inni, a także jak mamy działać.

Brak skutecznej komunikacji jest jedną z najpoważniejszych przeszkód na drodze do efektywnej działalności grupowej. Stanowi ona podstawę zasadniczych funkcji, takich jak sprawowanie kontroli, motywowanie, wyrażanie uczuć oraz informowanie.
Przekazywanie danych czy informacji jest także niezbędnym składnikiem procesu podejmowania decyzji. Dzięki komunikacji zatem możliwe staje się skuteczniejsze działanie przy mniejszym poziomie ryzyka.

Współczesne sposoby komunikacji to nie tylko poczta, ale też różnego rodzaju komunikatory, systemy telekonferencyjne, praca grupowa oraz wewnętrzne portale i bazy wiedzy. Zastosowanie tych elementów prowadzi w znacznym stopniu do poprawienia jakości komunikacji między pracownikami wewnątrz firmy, jak również z partnerami biznesowymi.

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE