Wdrożenie, utrzymanie i przetwarzanie danych (Business Process Outsourcing)

Zakres tej grupy usług obejmuje wyspecjalizowane działania związane odpowiednio określonym rodzajem usług lub potrzebą utrzymania określonych parametrów jakości w zróżnicowanych procesach biznesowych.

Rodzaje usług: 

  • zapewnienie obiegu dokumentów i informacji
  • administrowanie wybranymi procesami przetwarzania danych
  • zarządzanie kadrą i zasobami IT
  • wdrażanie zasad organizacyjnych i bezpieczeństwa

Zapewnienie jakości realizacji procesów biznesowych:

  • właściwy dobór i wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiednią realizację procesów wsparcia biznesu
  • zapewnienie niezawodności zasobów teleinformatycznych
  • utrzymanie polityk bezpieczeństwa, dotyczących przetwarzania danych
  • zapewnienie poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE