Wdrożenie i utrzymanie aplikacji (Application Outsourcing)

Utrzymanie przez Veganet opieki nad prawidłowym działaniem aplikacji koncentruje się w dwóch obszarach: technicznym i pomocy użytkownikom odpowiednio w poniższych zakresach.

Utrzymanie oprogramowania, systemów operacyjnych i aplikacji:

  • diagnostyka oprogramowania
  • instalacja, rekonfiguracja oraz aktualizacja oprogramowania
  • zarządzanie licencjami oprogramowania
  • awaryjna reinstalacja oprogramowania
  • tworzenie oprogramowania na zamówienie

Wsparcie użytkownika (Help Desk)

  • wsparcie i szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania
  • wspieranie realizacji innych przedsięwzięć teleinformatycznych w szczególności uczestniczenie w komisjach/zespołach pracujących na rzecz polepszenia infrastruktury teleinformatycznej
  • przygotowywanie użytkowników do planowanych lub przejściowych zmian architektury i systemów teleinformatycznych

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE