Wdrożenie światowych standardów bezpieczeństwa

Obecnie systemy informatyczne funkcjonujące w firmach narażone są na zagrożenia zewnętrzne, które, w przypadku niewystarczających mechanizmów kontrolnych i zabezpieczeń, w skrajnych przypadkach mogą nawet doprowadzić do zachwiania stabilności działania przedsiębiorstwa.

Bardzo istotna jest ochrona całego systemu IT, tj. zabezpieczenie informacji przetwarzanych zarówno w sieci, jak i na komputerach stacjonarnych czy też laptopach. Powinna ona obejmować zachowanie prywatności informacji, weryfikację autentyczności, integralność zawartości i uwierzytelnianie dostępu do ważnych danych. Tylko takie zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury IT może zwiększyć efektywność działania organizacji i przynieść jej znaczące oszczędności, zarówno z punktu widzenia ogólnych kosztów pracy, jak i wydajności użytkownika końcowego.

Nasza oferta:

  • zaprojektowanie i wdrożenie polityk bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, wirusami i innymi zagrożeniami
  • uproszczenie zarządzania i administrowania
  • eliminowanie błędów i pomyłek
  • utrzymanie ciągłości działania procesów biznesowych

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE