Centralizacja zarządzania

Na wydajność pracy w sferze IT, w znacznej mierze wpływa możliwość centralnego zarządzania konfiguracjami i ustawieniami komputerów PC w sieci.

Scentralizowane zarządzanie środowiskiem komputerowym prowadzi bezpośrednio do większej stabilności, szybszego rozwiązywania problemów i mniejszych kłopotów przy wdrażaniu oprogramowania i poprawek. Wynika to z ograniczonych możliwości użytkownika końcowego, w zakresie zmiany ustawień i konfiguracji.

Dzięki stworzeniu przewidywalnego, ujednoliconego środowiska i wyeliminowaniu potencjalnych problemów zanim się one pojawią, centralne zarządzanie ustawieniami i konfiguracjami komputerów PC poważnie wpływa na obniżenie ogólnych kosztów IT i kierowanie kluczowych pracowników do wykonywania bardziej wartościowych zadań.

Oferta Veganet w powyższym zakresie obejmuje:

  • wprowadzenie jednolitego narzędzia, zapewniającego scentralizowane zarządzanie elementami infrastruktury IT
  • konsolidacja analiz i raportowania
  • centralne zarządzanie i administrowanie aplikacjami oraz stacjami roboczymi poprzez wykorzystanie rozwiązań przetwarzania opartego na serwerach (server based computing)
  • implementacja wszechstronnego pulpitu zarządzania procesami IT

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE