Automatyzacja procesu wdrażania oprogramowania

Zdarza się często, że firmy dostarczają użytkownikom końcowym aplikacje i aktualizacje, korzystając z nieefektywnych metod, które wymagają indywidualnego, aktywnego zaangażowania pracownika, negatywnie wpływając na produktywność i obniżając jego wydajność.

W przypadku wdrożeń na dużą skalę i aktualizacji środowiska operacyjnego, poziom wymaganych zasobów ludzkich i finansowych w przedsiębiorstwie wrasta w ogromnym stopniu. Sposobem na uniknięcie takiej sytuacji i uzyskanie bezpośrednich oszczędności, przy jednoczesnym wzroście efektywności operacyjnej organizacji, jest przejście do zautomatyzowanych procesów wdrażania aplikacji i dystrybucji poprawek bezpieczeństwa.

Taka centralizacja zadań, dotyczących wdrożenia, znacznie upraszcza cały proces, poprawiając jednocześnie wydajność przedsiębiorstwa.

W ramach automatyzacji procesu wdrażania oprogramowania Veganet proponuje:

  • zautomatyzowanie procesu dystrybucji oprogramowania oraz poprawek
  • scentralizowanie zadań dotyczących wdrożenia oprogramowania na poziomie pojedynczej konsoli
  • zbudowanie zintegrowanych narzędzi pozwalających na efektywne wdrażanie oprogramowania

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE