Wdrożenie zasad (polityki) bezpieczeństwa

Kolejnym elementem oferty Veganet jest projektowanie i wdrożenie polityk, regulaminów, instrukcji i procedur bezpieczeństwa.

Doświadczenie i wiedza Veganet gwarantuje odniesienie się w przygotowanych zasadach do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa oraz dobranie stosownej formuły ich wdrożenia.

Zasady ujęte w politykach bezpieczeństwa obejmują szerokie spektrum zagadnień, wynikających z przepisów prawa i przyjętego w przedsiębiorstwie poziomu bezpieczeństwa. Wytyczne tych zasad ujęte są w poniższych obszarach bezpieczeństwa:

  • bezpieczeństwo i ochrona informacji (w tym spełnienie wymogów ochrony danych osobowych) - zarządzanie ryzykiem operacyjnym
  • ochrona fizyczna i zabezpieczenia techniczne
  • ochrona teleinformatyczna
  • ochrona utrzymania ciągłości działania
  • bezpieczeństwo kadrowe

Efektem tak zintegrowanego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa jest jasno określony zakres kompetencji i ról, co redukuje lub optymalizuje łączne koszty utrzymania bezpieczeństwa w poszczególnych obszarach.

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE