Usługi zabezpieczenia

Oferta Veganet w zakresie zabezpieczenia przetwarzania danych obejmuje działania doraźne i długookresowe. Działania doraźne obejmują czynności, wynikające bezpośrednio z ujawnionych niedoskonałości zasobów IT lub zaistniałych sytuacji kryzysowych. Długookresowe działania to czynności profilaktyczne podniesienia ochrony lub wydajności tych zasobów lub outsourcing usług przetwarzania.

W szczególności czynności zabezpieczenia obejmują:

  • dostawę serwerów, pamięci masowych, sieciowych urządzeń aktywnych lub wybranych podzespołów poprzez ich redundantne powielenie
  • konfigurację systemów, aplikacji, sieci komputerowych
  • przygotowanie organizacji przetwarzania poprzez wdrożenie odpowiednich procedur
  • szkolenia podnoszące kompetencje użytkowników i administratorów
  • outsourcingowe usługi przetwarzania

Kadra inżynierska Veganet daje pewność kompetencji i skuteczności realizacji zamierzonych celów bezpieczeństwa IT, co pozwala przedsiębiorcy na łatwiejsze i stabilniejsze prowadzenie własnej działalności.

Bezpośrednim efektem powierzenia Veganet usług zabezpieczenia przetwarzania jest szybszy i niezakłócony rozwój procesów biznesowych, zwiększających wartość dodaną przedsiębiorstwa.

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE