Plany awaryjne

Veganet oferuje projektowanie i wdrażanie planów awaryjnych IT, które minimalizują straty, związane z wystąpieniem sytuacji, zakłócającej działalność organizacji (zdarzeń ryzyka operacyjnego), ochronią zasoby IT i zapewniają im jak najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania.

Propozycje Veganet to dedykowane rozwiązania, dostosowane do przedstawionych potrzeb, ujęte w różnych formach: kompletnych awaryjnych procedur technicznych lub współudziału w pracach przy rozległych planach utrzymania ciągłości działania procesów biznesowych, opartych o wielowariantowe scenariusze zdarzeń.

Standardowe działania wdrożeniowe w tym zakresie obejmują:

  • inwentaryzację krytycznych zasobów IT
  • analizę podatności zasobów IT na zagrożenia
  • strategię ciągłości działania usług IT
  • wybór dostawców systemów zapasowych ośrodków przetwarzania
  • opracowanie projektu wdrożenia planu awaryjnego
  • wdrożenie planu awaryjnego zawierającego system ochrony i odzyskiwania danych
  • przetestowanie stworzonego awaryjnego planu działań
  • przeprowadzenie korekt do awaryjnego planu działania
  • regularne testowanie i aktualizowanie planu awaryjnego działania

Przy skorzystaniu z oferty Veganet, niewątpliwą wartością dla firmy staje się, poza zmniejszeniem strat w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, doskonalenie mechanizmów zarządzania w ramach polityki bezpieczeństwa, co prowadzi w długookresowej perspektywie do rynkowego podniesienia wiarygodności i wartości przedsiębiorstwa.

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE