Inwentaryzacja zasobów teleinformatycznych

Podstawowym zadaniem w utrzymaniu bezpieczeństwa IT jest inwentaryzacja zasobów - aktywów IT.

Veganet oferuje wytworzenie w procesie inwentaryzacji bazy informacji/danych m.in. o:

  • Sprzęcie, w tym: serwerach, stacjach roboczych, komputerach przenośnych, sieciowych urządzeniach aktywnych;
  • programach w tym systemach operacyjnych i aplikacjach
  • licencjach, umowach i prawach do przetwarzania danych
  • elementach infrastruktury, w tym: zasilaniu, klimatyzacji, pomieszczeniach, zabezpieczeniach technicznych
  • kompetencjach kadry IT

W szczególności baza ta zawiera dokładne informacje o środku trwałym i jego stanie oraz lokalizacji. Wiedza ta pozwala na rozliczenie pracowników z powierzonego sprzętu i oprogramowania, co znacznie ułatwia zarządzanie majątkiem.

Ponadto wyniki inwentaryzacji są źródłem danych do analizy wykorzystania posiadanego potencjału technicznego oraz podstawą do optymalizacji wykorzystania aktywów IT

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE