Audyt i monitorowanie bezpieczeństwa

Veganet oferuje audyt i monitorowanie bezpieczeństwa IT w następujących płaszczyznach organizacyjnych przedsiębiorstwa:

  •  skuteczność organizacji IT w realizacji celów biznesowych
  •  zgodność przetwarzania z przepisami prawa
  •  zarządzanie ryzykiem w IT

Usługi w wymienionych płaszczyznach Veganet realizuje w formie przeglądów, audytów skróconych i pełnych oraz doraźnego lub długookresowego monitorowania poziomu bezpieczeństwa zasobów IT/procesów przetwarzania.

Prace analityczne i konfiguracyjne przeprowadzane są przez pracowników Veganet w oparciu o istniejące wytyczne i zalecenia w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych (tj. ISO 27001, ITIL, COBIT, Rekomendacje GINB), rekomendacje producentów oraz wiedzę ekspercką.

Efektem oferowanych usług jest zidentyfikowanie:

  • słabych punktów w systemie informatycznym, których obecność może przyczynić się do nieuprawnionego przetwarzania informacji
  • przypadkowych lub celowych naruszeń istotnych cech informacji (poufności,
  • integralności lub dostępności)
  •  zagrożeń przetwarzania informacji i związanych z tym zasobów IT

Wyniki audytu i monitorowania bezpieczeństwa pozwalają przedsiębiorcy wcześniej zaplanować i wdrożyć działania profilaktyczne oraz zwiększyć skuteczność likwidowania powstałych szkód. Działania te pomniejszają ilość strat oraz dają podstawy do optymalizowania wydatków na zabezpieczenia przed ryzykiem operacyjnym i utrzymanie ciągłości działania firmy.

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE