Analiza podatności zasobów IT na zagrożenia

Wszystkie zasoby informatyczne są narażone na:

  • działanie sił wyższych
  • nieuprawnione i przestępcze działania ludzi
  • błędy personelu
  • złą organizację pracy
  • awarie i usterki techniczne

Czynniki te, zwane ryzykiem operacyjnym, naruszają możliwości sprawnego korzystania z zasobów IT, co w konsekwencji prowadzi do strat lub utraty korzyści.

Oferta Veganet obejmuje przeprowadzenie analizy podatności zasobów informatycznych na ww. ryzyko operacyjne. Analiza jest podstawą do podniesienia efektywności administracji zasobami IT, a jej bezpośrednimi efektami są m.in. :

  • identyfikacja krytycznych zasobów informatycznych
  • analiza krytycznych zagrożeń – ocena skuteczności systemów zabezpieczeń
  • propozycje rozwoju zabezpieczeń lub plan naprawczy

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE