Bezpieczeństwo teleinformatyczne

W obecnym świecie postęp technologiczny sprawił, że niemal wszystkie procesy biznesowe wspierane są przez systemy informatyczne, dzięki którym mamy łatwy i szybki dostęp do ogromnej ilości danych. Nie zawsze jednak dostęp ten jest w pełni bezpieczny – znane są przypadki włamań do systemów, kradzieży danych, nieuprawnionego ich przetwarzania czy nawet niszczenia. Stąd też obserwuje się w firmach rosnącą z roku na rok świadomość konieczności odpowiedniego zabezpieczania informacji.

Oferta Veganet w zakresie bezpieczeństwa przechowywania i udostępniania danych obejmuje:

  • konsultacje z zakresu bezpieczeństwa danych
  • opracowywanie polityk tworzenia kopii zapasowych oraz archiwizacji
  • projektowanie oraz wdrażanie systemów pamięci masowej
  • zapewnienie bezpiecznej archiwizacji danych
  • konfigurację urządzeń pamięci masowej

Oferta

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE