Dane rejestrowe

VEGANET Sp. z o.o.
ul. Skoczylasa 32
54-071 Wrocław

NIP 895-17-21-619
REGON 932216595
Kapitał zakładowy: 400 000 PLN
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050840.

 

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE