Członkostwo w Zachodniej Izbie Gospodarczej

Miło nam donieść, że z końcem 2010 roku zostaliśmy przyjęci do grona członków Zachodniej Izby Gospodarczej.

ZIG powołana została w już 1995 roku jako Wrocławska Izba Przemysłowo-Handlowa i od tego czasu działa nieprzerwanie. 16.11.1999 r. nastąpiła zmiana nazwy na Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową, a następnie w czerwcu 2003 r. na Zachodnią Izbę Gospodarczą. Zachodnia Izba Gospodarcza znacząco poszerza liczbę członków od 66 przedsiębiorców w 1999r. do ponad 300 w chwili obecnej. Jej Członkowie reprezentują cały przekrój działalności prowadzonej na Dolnym Śląsku.

Głównym celem działalności Izby jest wspieranie zrzeszonych firm, przede wszystkim poprzez reprezentowanie ich w środowisku jednostek samorządu terytorialnego, umożliwienie wymiany doświadczeń, a także pozyskania nowych kontaktów biznesowych.

ziglogo.jpg

Aktualniści

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE