Gepardy Biznesu 2008

Miło jest nam poinformować, ze po raz kolejny firma VEGANET znalazła się w rankingu najdynamiczniejszych firm województwa dolnośląskiego według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2006 r. do 31 marca 2008 r.

Ranking tworzy 954 firm województwa dolnośląskiego, których wartość rynkową i jej dwuletnią dynamikę w kwietniu 2009 r., na zlecenie Instytutu Lokalnego Biznesu, policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit według metodologii opracowanej w 2005 r. przez Instytut Bankowości Spółdzielczej.

Do badania przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1) Obroty w latach 2005-2007 powyżej 1 mln PLN,

2) Kapitał własny w latach 2005-2007 powyżej 0 PLN,

3) Zysk netto w latach 2005-2007 powyżej 0 PLN,

4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Aktualniści

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE