Veganet wspiera działalność organizacji studenckich Politechniki Wrocławskiej

Firma Veganet przekazała Politechnice Wrocławskiej sprzęt informatyczny do budowy portalu wymiany informacji pomiędzy podmiotami studenckimi.

 

Firma Veganet, wspierając rozwój działalności kół naukowych i organizacji studenckich, przekazała Politechnice Wrocławskiej serwer IBM, przeznaczony do projektu "Hosting dla Organizacji Studenckich".

Zadaniem wymienionego projektu jest bezpłatne dostarczenie 120 organizacjom studenckim, działającym przy Politechnice Wrocławskiej, kompletnego systemu usług internetowych, a także udzielenie wsparcia w postaci hostingu stron WWW, uruchomienia wewnętrznej poczty elektronicznej, systemów pracy grupowej i list dyskusyjno-informacyjnych dla każdego z podmiotów.

Uruchomienie projektu planowane jest na październik 2008r.

Przekazanie serwera na ręce władz uczelni odbyło się 17.06.2008r. w Auli Politechniki Wrocławskiej podczas zakończenia roku akademickiego i uroczystości wręczenia nagród laureatom Konferencji Naukowej Studentów.

Politechnika Wrocławsk - Podziękowanie

Aktualniści

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE