Instalacja kompleksowego systemu do obsługi pracy terminalowej w ZCS Politechniki Wrocławskiej

Veganet wdrożyła system do pracy terminalowej klasy Server Based Computing, oparty o oprogramowanie firmy JETRO Platforms w nowo otwartym, nowoczesnym Zintegrowanym Centrum Studenckim (ZCS) Politechniki Wrocławskiej.

Politechnika Wrocławska jest autonomiczną uczelnią akademicką oraz instytucją badawczą typu uniwersyteckiego. Jej posłannictwem jest kształtowanie twórczych i krytycznych osobowości studentów oraz wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki. Uczelnia realizuje swoją misję przez wysoką jakość kształcenia i badań naukowych zapewniających jej poczesne miejsce w gronie uniwersytetów Europy i świata.

W czerwcu 2007 roku firma Veganet zakończyła instalację w nowo otwartym, nowoczesnym, Zintegrowanym Centrum Studenckim (ZCS) Politechniki Wrocławskiej, system do pracy terminalowej klasy Server Based Computing oparty o oprogramowanie firmy JETRO Platforms.

System umożliwia równoczesną pracę ponad 300 użytkowników w różnych aplikacjach, bez potrzeby instalowania tych aplikacji na końcowych stacjach roboczych. Największą grupę użytkowników stanowią studenci oraz wykładowcy, pozostała grupa to pracownicy administracyjni, spośród, których część otrzymała zdalny dostęp poprzez Internet.

Rozwiązanie powyższe specjaliści Veganet w całości zrealizowali w oparciu o farmę serwerów firmy IBM.
W ramach wdrożenia zainstalowane zostały kontrolery domen, dns, backup oraz serwery terminalowe i licencyjne.Firma Veganet dostarczyła również terminale komputerowe Neoware oraz przeprowadziła szkolenia w zakresie administracji i użytkowania systemu.

System, dzięki dużej wydajności serwerów IBM, jest w stanie obsłużyć znacznie więcej użytkowników, dla których rozszerzenie dostępu planowane jest w niedługim czasie.

Korzyści dla Politechniki Wrocławskiej z zastosowanego rozwiązania:

  • wysoka dostępność aplikacji, dzięki zastosowaniu wielu równorzędnych serwerów w farmie (w przypadku awarii jednego z nich, aplikacje udostępniane są przez pozostałe);
  • zmniejszenie kosztów i pracochłonności obsługi użytkowników końcowych: aplikacje instalowane są jednorazowo na serwerze i udostępniane dowolnej grupie użytkowników;
  • w przypadku awarii - błyskawiczna wymiana (zastępowalność) identycznie przygotowanych terminali nowymi i ponowne przejęcie zawieszonej sesji;
  • możliwość wsparcia użytkownika poprzez przejęcie sesji na ekranie użytkownika końcowego;
  • unifikacja sprzętu oraz oprogramowania, a co za tym idzie kontrola i łatwe zarządzanie licencjami;
  • niezawodność systemu ze względu na brak elementów mechanicznych (wentylatorów, dysków) w stacjach użytkowników końcowych;
  • możliwość dopasowania pulpitu użytkownika w zależności od jego funkcji oraz wynikających z tego niezbędnych aplikacji i zasobów;
  • umożliwienie szybkiego wydruku;
  • bezpieczeństwo zdalnego dostępu do danych i do aplikacji (Secure Connector).

 

Aktualniści

COPYRIGHT VEGANET SP. Z O.O. - WARUNKI PRAWNE